Viktiga datum 2018

1 mars - Grillkväll

5 april - Grillkväll

21 april - Sjösättning Kran

28 april - Sjösättning Slip

3 maj - Grillkväll

7 juni - Grillkväll

6 oktober - kl 7:00 Torrsättning slip

20 oktober - kl 7:00 Torrsättning kran

Edsvikens båtklubb
Box 2033
191 02 Sollentuna
 

Kallelse till årsmöte

2017-12-21

Årsmötet är den 15 februari 2018 kl 19:00 i Scoutgården Holken, Skogstorpsvägen 372. Agendan finns att ladda hem från Medlemsinformation.

Ventilen 145

2017-12-21

Vinterupplagan Ventil 145 finns att ladda hem från Medlemsinformation. 

Miljöutbildningen

2016-04-13

Nu finns hela Miljöutbildningen att titta på här. Bilderna och lösenord till presentationen finns under Medlemsinformation.

 

Välkommen till EBK!

Båtklubbens ändamål och syfte är att, på uppdrag av sina medlemmar tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande och att i mån av tillgång hålla hamn  och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar och att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala organisationer och att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.  Ungdomsverksamheten bedrivs bl a i samverkan med Sollentuna Södra Scoutkår. Genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. Verka för gott kamratskap och ett sjösportmässigt uppträdande. På sidan ”Hur blir man medlem?” kan du läsa mer om du är intresserad av att hyra en båtplats eller bli medlem i EBK.