Viktiga datum 2016

7 april - Grillkväll

23 april - Kransjösättning. Samling kl 7:00

30 april - Slipsjösättning. Samling kl 7:00. Den 1 maj är reservdag.

 2 maj - Obligatorisk städning av varvsområdet. Samling kl 18:00.

12 maj - Grillkväll

2 juni - Grillkväll

8 oktober - Torrsättning slip

22 oktober - Torrsättning kran

Edsvikens båtklubb
Box 2033
191 02 Sollentuna
 

Vaktlista och medlems-förteckning

2016-04-18

Nu finns vaktlistan för 2016 och en uppdaterad medlemsförteckning under Medlemsinformation.

Miljöutbildningen

2016-04-13

Nu finns hela Miljöutbildningen att titta på här. Bilderna och lösenord till presentationen finns under Medlemsinformation.

Rabatt på båttvätt 2016

2016-03-23

Samtliga medlemmar i Edsvikens Båtklubb erhåller 20 % rabatt på bottentvätt säsongen 2016 genom samarbete med BoatWasher. Information hur du gör och rabattkoden finns under Medlemsinformation.

Godkända bottenfärger

2016-03-09

Inför vårrustningen kan du få tips om vilka bottenfärger som är godkända. Listan finns under Info och reglementen.

 

Välkommen till EBK!

Båtklubbens ändamål och syfte är att, på uppdrag av sina medlemmar tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande och att i mån av tillgång hålla hamn  och uppläggningsplatser för medlemmarnas båtar och att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala organisationer och att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsverksamhet.  Ungdomsverksamheten bedrivs bl a i samverkan med Sollentuna Södra Scoutkår. Genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. Verka för gott kamratskap och ett sjösportmässigt uppträdande. På sidan ”Hur blir man medlem?” kan du läsa mer om du är intresserad av att hyra en båtplats eller bli medlem i EBK.